TÍTOL HOMOLOGAT

CETUC és el primer centre privat de formació d’adults de Barcelona autoritzat pel Departament d’Educació (Resolució EDC/2479/2005. DOGC nº 4223).

AQUESTTÍTOL ET DÓNA ACCÉS

  • Accés directe a qualsevol grau mitjà de formació professional
  • Accés directe al batxillerat
  • Accés directe als ensenyaments artístics
  • Accés directe al ensenyaments esportius
  • Accés als diferents cossos de funcionaris, tant de la Generalitat de Catalunya com de l'Estat Espanyol

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS

Per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria has de cursar i superar o, si escau, convalidar o acreditar, un total de 34 mòduls corresponents als nivells 1 i 2.

Els mòduls corresponen a tres àmbits:

  • Àmbit de la comunicació (català, castellà i llengua estrangera)
  • Àmbit científic i tecnològic (matemàtiques, naturals  i tecnologia)
  • Àmbit de ciències socials (Història, Geografia, Art)

En el cas que hagis cursat i superat els tres primers cursos de l’ESO, només hauràs de cursar 18 mòduls corresponents al nivell 2, podent obtenir la titulació en un sol curs acadèmic. En cas contrari pots acreditar els mòduls de nivell 1 mitjançant l’avaluació inicial que es porta a terme al mateix centre, consistent en una entrevista, un qüestionari i, si escau, una prova escrita, per tal d’obtenir el títol igualment en un any acadèmic.

En el cas que hagis superat determinades matèries del quart curs de l’ESO pots també acreditar mòduls del nivell 2, sempre que corresponguin a un àmbit sencer.

Trimestralment t'avaluarem dels mòduls cursats, tenint molt en compte la teva assistència a classe, els exercicis realitzats i les proves programades. Si no superes els mòduls previstos durant el trimestre, podràs recuperar-los durant els trimestres següents.

 

DESCARREGA'T EL PDF

Amb tota la informació del curs

CONTACTA AMB NOSALTRES

Scroll to top