CARACTERÍSTIQUES DEL CURS

Teòric + Pràctic

  • Inici: 6 de juliol. Deu setmanes.

  • Repàs teòric de totes les matèries.

  • Treball pràctic amb exàmens i exercicis model PAU.

Pràctic

  • Inici: 3 d'agost. Durada de 5 setmanes.

  • Treball pràctic amb exàmens i exercicis model PAU.

  • Classes presencials i a través de la plataforma digital Zoom.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Scroll to top