CARACTERÍSTIQUES DEL CURS

 • Elaboració d'una programació didàctica, tutoritzada individualment pel formador.

 • Simulacres de defensa oral de les programacions i de les unitats didàctiques.

 • Material teòric i pràctic d'ajuda en el nostre Campus Virtual.

 • Preparació de supòsits pràctics de les diferents especialitats.

 • Realització de simulacres de defensa oral.

 • Guia per a elaborar les respostes a les preguntes de temari.

 • El curs es realitza de manera transversal, no per especialitats.

HORARIS Y MODALITATS

 • Online:

  • Inici del curs: 13 d'octubre.

  • Material i sessions a través de videoconferència.

  • Seguiment tutorial a través de trucada i videoconferència.

 • Presencial:

  • Curs impartit en les instal·lacions de CETUC.

  • Inici i final de curs: 17 d'octubre i 5 de juny respectivament.

  • Horari: Dissabtes de 9 a 13h.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Scroll to top