CARACTERÍSTIQUES DEL CURS

  • Classes de reforç de les matèries de selectivitat.

  • Classes per preparar les recuperacions i els treballs d’estiu d’ESO i de 1r de batxillerat.

  • Seguiment i pla de treball individualitzat.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Scroll to top