CARACTERÍSTIQUES DEL CURS

 • Homogeneïtat de l’alumnat. El perfil dels alumnes que preparen aquesta prova és molt semblant: una forta motivació per aprovar, poc temps de dedicació per obligacions familiars o laborals i necessitat de començar pels temes més bàsics
 • Àmplia experiència del professorat en aquesta prova
 • Horaris flexibles de les classes presencials
 • Lliurament de resums i de dossiers de treball
 • Tutories i classes de reforç quan ho necessitis
 • Resolució d’exàmens d’altres anys, amb puntualització dels errors més freqüents que cal evitar
 • Tramitació completa de la matrícula per a l’examen a la universitat
 • Orientació acadèmica i assessorament universitari
 • Alt percentatge d’aprovats que ens permet oferir a tots els alumnes que demostrin interès, GARANTIA D’APROFITAMENT DEL CURS (repetició gratuïta en cas de suspendre)
 • CETUC garanteix el manteniment de la formació i dels horaris de classe al llarg de tot el curs, sigui com sigui la situació sanitària. Si les classes no es poguessin fer en modalitat presencial, es realitzarien, en les mateixes franges horàries, a través de videoconferència.

HORARIS I DURADA DEL CURS

 • Matí entre les 8:30h i les 14h de dilluns a divendres  
 • Tarda-nit entre les 17h i les 22h de dilluns a dijous.  
 • Dissabtes de 9 a 14h  NOVETAT !

Inici del curs: 21 de setembre.

Data d'examens: 17 d'Abril (Fase General). 24 d'Abril (Fase Específica).

ESTRUCTURA DE LA PROVA

La prova s’estructurarà en dues fases: fase general i fase específica.

La fase general consta de quatre exercicis:

   1. Comentari de text
   2. Llengua catalana
   3. Llengua castellana
   4. Llengua estrangera (a triar entre alemany, francès, anglès, italià i portuguès)

La fase específica consta de dos exercicis. Els candidats hauran d’escollir dues matèries vinculades a l’opció d’accés triada:

 

Opcions d’accés Matèries
Arts i Humanitats Filosofia
Geografia
Història Contemporània
Història de l’Art
Literatura
Ciències Biologia
Física
Matemàtiques
Química
Estadística
Ciències de la Salut Biologia
Estadística
Física
Matemàtiques
Química
Ciències Socials i Jurídiques Economia i Organització d’Empresa
Estadística
Geografia
Història Contemporània
Matemàtiques
Enginyeria i Arquitectura Dibuix Tècnic
Economia i Organització d’Empresa
Física
Matemàtiques
Química

DESCARREGA'T EL PDF

Amb tota la informació del curs

CONTACTA AMB NOSALTRES

Scroll to top